top of page

Eğitim ve Kariyer Süreçlerim

Lisans eğitimime İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başladım ve gelişim ile klinik psikolojiye olan ilgimden dolayı stajlarımı Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı (2016) ile Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi (2017)’nde tamamladım. Lisans eğitimim süresince Bilkent Üniversitesi (Ebeveyn Kontrol Davranışları, Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Kimlik Kavramsallaştırmaları ve Motivasyon) ve Ege Üniversitesi (Akran Zorbalığı Müdahale Programları, Ebeveyn Kontrol Davranışları ve Öğretmenlerin Akran Zorbalığına karşı Tutumları) bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar ve TUBİTAK projelerinde gönüllü araştırmacı olarak görev aldım. Bu süre içerisinde çocuk ve aile gözlem görüşme, oyun terapi ve çocuk değerlendirme testleri eğitimlerini tamamladım. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi’nden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Yüksek lisans eğitimime 2017 senesinde TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Çocuk ve Ergen Klinik Psikolojisi Bölümü’nde başladım. Yüksek lisans eğitimi kapsamında çocuk ve ergen bilişsel davranışçı terapi eğitimi, çocuk ve ergen klinik gözlem ve değerlendirme eğitimi, oyun ve aile terapileri teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamladım. Yüksek lisans zorunlu klinik stajım kapsamında ise 9 ay boyunca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları bölümünde görev aldım. Görev aldığım süre içerisinde AGTE ve Öğrenme Güçlüğü testleri uygulamaları gerçekleştirirken, Tifaldi ve Peabody testlerinin teorik ve uygulama eğitimlerini de tamamladım. Yüksek lisans eğitimimin ikinci senesinde Gymboree Play and Music Ankara (2018) bünyesinde oyun öğretmeni ve psikolog olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım süre boyunca 0-5 yaş arasındaki çocukların gelişim düzeylerini destekleyici oyun, resim ve İngilizce dersleri verdim. Kurumun İngilizce ders programını farklı yaş ve gelişim düzeylerine göre yeniden düzenledim. Aynı zamanda 0-5 yaş arasında çocukları olan ebeveynlere aylık bireysel danışmanlık hizmeti verdim ve interaktif seminerler düzenledim. Seminerlerimi çocukla etkili oyun oynama teknikleri, aile içerisindeki sınırlar ve çocuklarda duygu regülasyonu gibi konular üzerine gerçekleştirdim. Yüksek lisans eğitimimi “Ebeveyn Otoritesinin Kavramsallaştırılması ve Ebeveyn-Ergen Çatışmasının ve Ebeveyn Kontrol Davranışlarının Ergenin Uyumuna Olan Etkileri” tezimi savunarak 2020 senesinde tamamlayıp uzman klinik psikolog ünvanını aldım. Yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Zeynep Yıldız Eğitim Akademi’de 0-18 yaş grubu ve aileleri ile bireysel seanslar ve aile seansları gerçekleştirdim. Seanslara ek olarak çocuklara ve gençlere yönelik duygusal regülasyonu, etkili iletişim, empati ve daha pek çok önemli duygusal ve sosyal konu ve de beceri üzerine yüz yüze ve online interaktif atölyeler gerçekleştirdim. Atölyeleri ve seansları hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde gerçekleştirdim. Ebeveynlere yönelik olarak da öz şefkat, aile içi etkili iletişim ve aile içi sınırların düzenlenmesi ve duygu regülasyonu gibi önemli konularda interaktif atölyeler düzenledim. Bu süre içerisinde Psikomore adlı online terapi ve danışmanlık platformu ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde ebeveyn, çocuk ve ergen terapisti olarak görev aldım. Terapistliğe ek olarak, bu platform bünyesinde annelere yönelik duygu regülasyonu, ebeveynlik ve gelişim dönemlerinin konuşulduğu online grup seansları gerçekleştirdim. 2020 senesinden itibaren 2 yıl boyunca Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde 0-18 yaş grubu ile yüz yüze ve online terapi hizmeti verdim. Aynı zamanda, Madalyon Akademi kapsamında Madalyon Workshop programında öğrencilere ve yeni mezunlara yönelik Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi Giriş eğitimlerini verdim. 2022 senesinde Özel Zafer Koleji Uluslararası Bakalorya Diploma Programında (IB DP) ve Gelişmiş Yerleştirme Sınavları (AP) hazırlık kursunda İngilizce psikoloji dersleri vermeye başladım ve hala devam etmekteyim. Şu anda Ankara’da Çankaya bölgesinde Katarsis EMDR & Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde 0-22 yaş grubu ile online ve yüz yüze seans görüşmelerimi gerçekleştirmekteyim. İstanbul’da ise başta Tuzla bölgesi olmak üzere Anadolu yakasında aynı yaş grubu ile online ve yüz yüze görüşmelerimi gerçekleştirmekteyim. Türk Psikologlar Derneği üyeliğim bulunmaktadır.

Katıldığım Eğitimler ve Workshoplar

• SİATT Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Sosyal İletişim Alan Gelişim Tarama Testi ve Eğitim Programı Oluşturma Sertifika Kursu | Uzm. Psk. Dan. Nilcan Kuleli Sertgil | 2023 • IB DP TOK Workshop (Cat.1) | Dr. Rosemary Laloulach | IB | 2023 • AP Psychology Online Workshop | College Board | 2023 • Otizmli Bireylerde Şiddetli Problem Davranışların Beceriye Dayalı Tedavisi | Dr.Floriana Canniello | ABA Klinik | 2023 • Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi | Prof. Dr. Özalp Ekinci | Marmara Psikoloji | 2023 • Somatik Deneyimleme Giriş Semineri | Uzm. Psk. Didem Çaylak van Zuijlen | Somatik Deneyimleme Türkiye | 2022 • IB DP Psikoloji Workshop (Cat.1) | Dr. Sonia Soni | IB | 2022 • CNS Test Training | CNS Türkiye | 2022 • Dinamik Psikoterapide İleri Düzey: İlk Görüşmeden Terminasyona Teknik Beceriler | Uzm. Psk. Hakan Kızıltan | 2022 • Uluslararası Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi Eğitimi | Dr. Christof Loose; Dr. Alp Karaosmanoğlu | Psikonet | 2021 • Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik, Teknik | Uzm. Psk. Hakan Kızıltan | 2021 • SOBECE Sosyal Beceri Eğitimi Uygulayıcı Eğitimi | Uzm. Psk. Aygün Tuçe Ataş; Psk. İlknur Efeçınar | SOBECE| 2021 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey ve 2. Düzey Eğitimleri | Dr. Byron Norton; Psk. Nilüfer Devecigil | Psikoloji İstanbul | 2021 • Ulusal Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi Eğitimi | Dr. Christof Loose; Dr. Alp Karaosmanoğlu | Psikonet | 2021 • Oyuncu Ebeveyn Olmak Webinarı | Psk. Lawrence J. Cohen | Psikoloji İstanbul | 2021 • Gail Dines ile Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek Webinarı | Prof. Dr. Gail Dines; Psk. Nilüfer Devecigil| Psikoloji İstanbul | 2021 • ATTENTIONER DEHB Uygulayıcı Programı | Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan| APAMER | 2020 • MOXO Dikkat Testi Eğitimi | MOXO Türkiye | 2020 • KONTAKT: Social Skills Group Training for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder | Karolinska Instituet | 2020 • Afetlerde ve Travmalarda Psikososyal Destek ve Grup Terapisi Online Eğitimi | TED Üniversitesi | 2020 • CORDEP Psikososyal Destek Eğitimi | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü | 2020 • Çocuk ve Ergenlerde Sanat Terapisi Online Kısa Eğitim | Uzm. Psikolog Olcay Güner | Oyun Terapi Enstitüsü | 2020 • Psikodrama Tekniklerinin Çift ve Aile Terapisinde Kullanımı: Sosyometri ve Rol Kuramlarından Uygulamalar Online Kısa Eğitim | Çift ve Aile Terapileri Derneği | 2020 • P.A.C.T. – Psychobiological Approach to Couples Therapy Online Short Training | Uzm. Psk. Eda Arduman | Çift ve Aile Terapileri Derneği | 2020 • Özgül Öğrenme Bozukluğu- Klinik Gözlem Bataryası ve Matematik Okuma Yazma (MOYA) – Değerlendirme Ölçeği Eğitimi |Dr. Öğr. Üyesi Cihat Çelik | Türk Psikologlar Derneği | 2020 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV) Uygulayıcı Eğitimi | Dr. Öğr. Üyesi Cihat Çelik | Türk Psikologlar Derneği | 2019 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Süpervizyon | Prof. Dr. Gülsen Erden; Prof. Dr. Nur Serap Özer | TED Üniversitesi| 2018- 2019 • Oyun Terapisi Teorik Eğitim ve Süpervizyon | Prof. Dr. Ferhunde Öktem; Prof. Dr. Gülsen Erden; Prof. Dr. Nur Serap Özer | TED Üniversitesi| 2018- 2019 • Sistemik Aile Terapisi | Prof. Dr. Ayşe Yalın; Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman | TED Üniversitesi| 2018 - 2019 • WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi Teorik Eğitim | Prof. Dr. Nur Serap Özer | TED Üniversitesi| 2018 -2019 • Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri Eğitimi (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt, Cümle Tamamlama, AGTE Ankara Gelişim Tarama Testi, Tifaldi, Mac Arthur Öykü Testi) | Prof. Dr. Nur Serap Özer | TED Üniversitesi| 2018- 2019 • Çocuk ve Aile Gözlem Görüşme Teknikleri | Madalyon Akademi | 2017 • Çocuk Değerlendirme Testleri (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, d2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Coopersmith Özsaygi Envanteri, Aile Değerlendirme Ölçeği, Cattell Zekâ Testi, Frankfurter Konsantrasyon Testi, Şekil Örüntü Testi, Sınav Kaygısı Online Envanteri, Louisa Duss Öykü Testi, Piers Harris Özkavram Ölçeği, Raven Progresif Matrisler Testi) | Bilgelik Enstitüsü | 2016 • Oyun Terapi Kısa Eğitimi | Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü | 2015

Katıldığım Seminerler ve Çalıştığım Projeler

• Ted Üniversitesi, 2020 - “Conceptions Of Parental Authority And The Roles Of Parent-Adolescent Conflict And Parental Control Behaviors On Adolescent Adjustment” (Master Tezi) • Nihan Kaya, 2019 - “İyi bir Aile Yoktur” Semineri • Banu Çiftçi, 2019 - Gebefest Semineri • Bilkent Üniversitesi, 2017 - “The Relationship of Parenting with Adolescents ‘Academic and Social Functioning” – Bilkent Üniversitesi (Bitirme Tezi) • Bilkent Üniversitesi, 2017 - “Different resources, different trajectories: A three-year longitudinal Project to study academic success as a function of adolescent, classroom, and family characteristics” (TÜBİTAK Projesi) • Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuarı, 2016 - “Öğretmenlerin Akran Zorbalığına Karşı Tutumlarının İncelenmesi” (TÜBİTAK Projesi), “Dependency and Achievement Parental Control in Adolescence (DAPCS)”, “Evidence Based Bullying Prevention in Turkey: Implementation and Evaluation of the ViSC Social Competence Program” • Özel Eyüboğlu Çamlıca Koleji, 2012 - “Teknolojinin Küçük Esirleri” (TÜBİTAK BİDEB- 43. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması/ Sosyoloji) • Best Buddies International, 2011 • Özel Eyüboğlu Çamlıca Koleji, 2011 - Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge) Konferansı

bottom of page