top of page

Ebeveynlere Yönelik Danışmanlık

Ebeveyn danışmanlığı odasıdır.

“Benim yüzümden.”

Bu ifadeyi pek çok ebeveynden sıklıkla duymuşumdur. Ebeveynler çoğunlukla çocuklarının yaşadığı zorlanmaları kendilerine yükleyebilmekte ve kendilerini sorumlu hissedebilmektedirler. Pek çok çevresel ve mizaçsal faktörün etkisini azımsayıp, kendi atıflarına daha fazla anlam yüklemeleri sosyal psikolojide atıf etkisi (Fundamental Attribution Error) olarak adlandırılmaktadır. Bu etki ile ebeveynler kendilerini yetersiz, suçlu, çaresiz, tükenmiş ve öfkeli hissedebilmektedirler.

Ebeveynlere yönelik danışmanlık, bu atfın ve atfın etkisi ile tetiklenen duygulanımların farkındalığı ile ebeveyn-çocuk sistemi için daha işlevsel iletişim ve ebeveynlik stillerinin keşfini ve uygulanmasını hedeflemektedir.

Bu süreci, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikodinamik Terapi, Sistemik Aile Terapisi ekollerine ek olarak gelişim, eğitim ve aile psikolojisi alanlarının ortaya koyduğu güncel araştırma bulguları ile eklektik bir yaklaşım ile yürütmekteyim.

bottom of page