top of page

Çocuklara ve Gençlere Yönelik Bireysel Terapi

Çocuk ve ergen terapi odasıdır.

“Bu çocuk ne zaman düzelecek?”

“Ben ne zaman düzeleceğim?”

Bu iki cümleyi terapiye gelen ebeveynlerden ve çocuklardan/gençlerden sıklıkla duyabilmekteyiz. Bireysel terapiye gelmek çoğunlukla bir soruna odaklı bir süreç olarak görülebiliyor. Yoğun anksiyete, depresyon, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü, yeme bozukluğu gibi bireyin hayatında gözle görülür işlev bozulmaları ve genel iyilik halinde gözle görülür değişimler terapi odasının gündem başlıkları olabilmekle birlikte bütününü kapsamak zorunda olmayabiliyor. Mesela, kimlik inşaasının başladığı gençlik döneminde birey kendiliğini tanımak, dünyada kendisini konumlandırmak içinde terapi sürecine başlamak isteyebiliyor.

Terapi sürecine bir bozukluk, sorun ve hastalık olarak bakmak sürece katılım ile ilgili motivasyonu olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu yönden bireysel ihtiyaçların, zorlanmaların, güçlü yönlerin, deneyimlerin, duyguların, fikirlerin ve başa çıkma stillerinin kapsandığı bir ortamda güvenle kişinin kendiliğini ve kendi dünyasındaki konumlanmalarını keşfettiği bireye özgü biricik bir süreç olarak bireysel terapiyi konumlandırmaktayım.

Bireysel terapinin gündem başlıklarını belirlemek amacı ile çocuğun veya gencin gelişimsel düzeyini, öğrenme ve dikkat gibi zihinsel becerilerini, genel psikolojik halini ve işlevselliğini çeşitli objektif ve projektif testler ve bataryalar ile değerlendirebiliyoruz.

Seanslar çoğunlukla ebeveynlerle kurulan işbirliği ile de ilerlemektedir. Ebeveynlik, iki kişiliktir ve mümkün olduğunca iki ebeveyni seans sürecinde görmeyi rica etmekteyim. Kimi zaman bireysel süreçler ebeveynlerin de dahil olduğu aile seansları olarak da yürütülebilmektedir.

Seansların öncelikli amacı gündem alanlarının belirlenip çalışma planının oluşturulmasıdır. Sonrasında terapist-danışan ilişkisinin oluşturduğu zemin üzerinden güven ve değişime açık bir şekilde bu plan uygulamaya geçilmektedir.

Terapist olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikodinamik Terapi, Sistemik Aile Terapisi ekollerinden yararlanarak eklektik (bütüncül) bir yaklaşımda terapi çalışmalarımı sürdürmekteyim.


Çocuklara ve gençlere yönelik uyguladığım testler ve bataryalar: 

* Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV - WÇÖZ IV (WISC IV) * CNS Vital Signs Bilişsel Performans ve Dikkat Testleri * Moxo Dikkat Testi * Özgül Öğrenme Bozukluğu- Klinik Gözlem Bataryası ve Matematik Okuma Yazma (MOYA) – Değerlendirme Ölçeği * Metropolitan Okul Olgunluğu Testi * Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi * d2 Dikkat Testi * Burdon Dikkat Testi * Coopersmith Özsaygı Envanteri * Aile Değerlendirme Ölçeği * Cattell Zekâ Testi * Frankfurter Konsantrasyon Testi * Şekil Örüntü Testi * Sınav Kaygısı Online Envanteri * Louisa Duss Öykü Testi * Piers Harris Öz kavram Ölçeği * Raven Progresif Matrisler Testi * Mac Arthur Öykü Testi * Conners DEHB Ebeveyn ve Öğretmen Değerlendirme Ölçeği * Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (Tifaldi) * Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

bottom of page